background
logo
ArxivPaperAI

PandaX-xT: a Multi-ten-tonne Liquid Xenon Observatory at the China Jinping Underground Laboratory

Author:
PandaX Collaboration, Abdusalam Abdukerim, Zihao Bo, Wei Chen, Xun Chen, Chen Cheng, Zhaokan Cheng, Xiangyi Cui, Yingjie Fan, Deqing Fang, Lisheng Geng, Karl Giboni, Linhui Gu, Xunan Guo, Xuyuan Guo, Zhichao Guo, Chencheng Han, Ke Han, Changda He, Jinrong He, Di Huang, Junting Huang, Zhou Huang, Ruquan Hou, Yu Hou, Xiangdong Ji, Yonglin Ju, Chenxiang Li, Jiafu Li, Mingchuan Li, Shuaijie Li, Tao Li, Qing Lin, Jianglai Liu, Congcong Lu, Xiaoying Lu, Lingyin Luo, Yunyang Luo, Wenbo Ma, Yugang Ma, Yajun Mao, Yue Meng, Xuyang Ning, Binyu Pang, Ningchun Qi, Zhicheng Qian, Xiangxiang Ren, Nasir Shaheed, Xiaofeng Shang, Xiyuan Shao, Guofang Shen, Lin Si, Wenliang Sun, Yi Tao, Anqing Wang, Meng Wang, Qiuhong Wang, Shaobo Wang, Siguang Wang, Wei Wang, Xiuli Wang, Xu Wang, Zhou Wang, Yuehuan Wei, Mengmeng Wu, Weihao Wu, Yuan Wu, Mengjiao Xiao, Xiang Xiao, Binbin Yan, Xiyu Yan, Yong Yang, Chunxu Yu, Ying Yuan, Zhe Yuan, Youhui Yun, Xinning Zeng, Minzhen Zhang, Peng Zhang, Shibo Zhang, Shu Zhang, Tao Zhang, Wei Zhang, Yang Zhang, Yingxin Zhang, Yuanyuan Zhang, Li Zhao, Jifang Zhou, Ning Zhou, Xiaopeng Zhou, Yong Zhou, Yubo Zhou, Zhizhen Zhou
Keyword:
High Energy Physics - Experiment, High Energy Physics - Experiment (hep-ex), Cosmology and Nongalactic Astrophysics (astro-ph.CO), High Energy Physics - Phenomenology (hep-ph)
journal:
--
date:
2024-02-06 00:00:00
Abstract
We propose a major upgrade to the existing PandaX-4T experiment in the China Jinping Underground Laboratory. The new experiment, PandaX-xT, will be a multi-ten-tonne liquid xenon, ultra-low background, and general-purpose observatory. The full-scaled PandaX-xT contains a 43-tonne liquid xenon active target. Such an experiment will significantly advance our fundamental understanding of particle physics and astrophysics. The sensitivity of dark matter direct detection will be improved by nearly two orders of magnitude compared to the current best limits, approaching the so-called "neutrino floor" for a dark matter mass above 10 GeV/$c^2$, providing a decisive test to the Weakly Interacting Massive Particle paradigm. By searching for the neutrinoless double beta decay of $^{136}$Xe isotope in the detector, the effective Majorana neutrino mass can be measured to a [10 -- 41] meV/$c^2$ sensitivity, providing a key test to the Dirac/Majorana nature of neutrino s. Astrophysical neutrinos and other ultra-rare interactions can also be measured and searched for with an unprecedented background level, opening up new windows of discovery. Depending on the findings, PandaX-xT will seek the next stage upgrade utilizing isotopic separation on natural xenon.
PDF: PandaX-xT: a Multi-ten-tonne Liquid Xenon Observatory at the China Jinping Underground Laboratory.pdf
Empowered by ChatGPT